93-544-32-30 translink@translink.es

La nostra història

TRANSLINK S.A. Societat Unipersonal És una agència de transports per carretera que va ser fundada en l’any 1986 i que està especialitzada en el transport de mercaderies perilloses A.D.R. (Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera), pel que contem amb els certificats corresponents per a exercir el transport d’aquest tipus de matèries, així com dels vehicles i conductors especialitzats amb el permisos de conducció pertinents en compliment de la normativa vigent.    Per al desenvolupament d’aquesta activitat, disposem d’unes instal·lacions situades en el CIM del Vallès amb una superfície de 10.000 m2, i utilitza una flota de 250 vehicles de gran tonatge i 30 vehicles de recollida, a més de la flota pròpia corresponent a cadascuna de les delegacions amb les quals treballen a nivell nacional.

En aquests moments disposem de 42 delegacions a tota Espanya, el que ens permet establir una xarxa de serveis de cobertura nacional amb sortides diàries a totes les ciutats i pobles del nostre país.    La nostra cartera de clients està integrada bàsicament per multinacionals del sector químic, encara que també treballem amb tota classe d’empreses i particulars.    Al llarg de la nostra trajectòria ens hem guanyat un prestigi dintre del sector gràcies a la serietat i alt nivell qualitatiu dels nostres serveis dintre del transport de productes químics envasats en general. Aquest prestigi s’ha vist incrementat i confirmat amb l’obtenció del certificat de qualitat ISO 9001/2015 i sotmetent-nos a la avaluació sota les directrius del SQAS.

Com hem evolucionat

30 anys creixent

Magatzem Barcelona

La evolució del nostre magatzem a Barcelona es distribueix en 4 etapes.

  • Al 1986 iniciem la nostra activitat en un magatzem de 1.000 m2 a Sabadell.
  • Al 1996 ens canviem a un magatzem de 4.500 m2 també a Sabadell.
  • Al 1997 ens translladem a les nostres instal.lacions del CIM del Valles a on a l’actualitat disposem de 10.000 m2 després de l’ampliació realitzada en aquest periode.

Personal Barcelona

Comencen l’any 1986 amb

  • 5 Persones Fixes
  • 2 Autonoms

En l’actualitat

  • 45 Persones Fixes
  • 45 Autonoms

Parc de vehicles Barcelona

A l’any 1986 la flota amb la que comencen estava formada per 4 vehicles.

En l’actualitat disposem de:

30 Vehicles recollida i repartiment

100 Trailers

200 Vehicles de repartiment i distribució

 

Composició de la nostra flota

En l’actualitat, la nostra flota a Barcelona compta amb més de 30 vehicles de recollida i repartiment, 100 trailers i 200 vehicles de repartiment i distribució.

  • Recollida i repartiment 9% 9%
  • Trailers 30% 30%
  • Repartiment i distribució 61% 61%

Facturació

Des dels nostres inicis al 1986, la nostra facturació anual no ha parat de crèixer fins a arribar actualment a la xifra de 12.415.000 €.

Facturació

Kilos

El volum de kilos transportats per Translink és a hores d’ara de 130.000. Un augment del 130% des dels 10.000 kilos que desplaçàvem en els nostres inicis.

Objectius pel futur

La satisfacció dels nostres clients és el primer

Qualitat

Millora continuada en la qualitat dels nostres serveis.

Informació

Estricte control de la informació als nostres clients.

Satisfacció

Expansió controlada en la millora i ampliació dels nostres serveis per a aconseguir la satisfacció dels nostres clients.