93-544-32-30 translink@translink.es

CONSELLS PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES

PREPARACIÓ DE PALETS DE SACOS

1.-     Els sacs han de portar una protecció especial durant el transport ja que el propi sac (de paper o plàstic) no protegeix al 100% el producte.

2.-     Quan són col·locats sobre palets s’han de prendre una sèrie de mesures per a la protecció com ara:

  • No col·locar-los directament sobre el palet (posar una base de cartró per exemple).
  • Els palets han d’estar en perfecte estat i no presentar puntes o trencadures que puguin danyar les mercaderies que contindran.
  • Atendre al pes màxim que poden suportar els sacs de la base i que la base (palet) pugui suportar el pes que porta.
  • Els sacs no han de sobresortir en cap cas dels costats del palet i es procurarà deixar marges per cada costat ja que durant el transport en funció del producte que contenen els sacs de la base poden anar cedint i sobresortir pels laterals, cosa que pot provocar avaries en fregar amb els laterals del camió o altres mercaderies que vagin carregades al seu voltant.
  • Recomanable protegir almenys les dues primeres files de sacs amb cartró i donar diverses voltes de retràctil que assegurin la estabilitat i que sigui un palet compacte. Sobretot en aquells casos en què els sacs van molt ajustats al vora del palet.

3.-     Molts sacs que contenen productes per a alimentació, farmàcia o adr ja vénen tal com indiquem. I podem confirmar que d’aquesta manera es garanteix una major Seguretat en l’entrega satisfactòria als clients.

4.-     Confiem que es puguin aplicar aquestes mesures que els traslladem en detectar que es produeixen incidències que afecten la Qualitat de les entregues de sacs paletitzats. Penseu que durant el transport pel propi moviment que es produeix i el pes del propi palet, els sacs de la base s’aniran eixamplant i cedint amb el que en ocasions s’enganxen amb altres mercaderies o els laterals del camió arribant ja avariats al destí.